לחזק את הדימוי הגופני והעצמי


כך בלי שנרגיש,

בכל רגע,

יש התרחשיות

בלי פוסקות

בתוכנו,

העולם הפנימי שלנו,

המחשבות ,

הרגשות

והתחושות הגופניות.

יוצרות את היכולת שלנו

להיות

בריאים

חזקים

ומסוגלים

ולדחות מעלינו

רגשות ותחושות

שמועילים לנו פחות

למשל,

חולשה

חרדה

ופחד

במהלך שעה של

ריפוי בתנועה

מתאפשר לנו

לדבר עם החלקים

בתוכנו

לסדר את העניינים,

שרגע לפני נראו בלתי

ניתנים לפתרון.

9 views0 comments

Recent Posts

See All